Phân biệt sổ đỏ sổ hồng và sổ xanh

Sổ hồng sổ đỏ và sổ xanh là những thuật ngữ quen thuộc khi đề cập đến vấn đề quyền sở hữu, sử dụng đất và nhà ở. Tuy nhiên, không phải ai cũng phân biệt được sự khác nhau về nội dung và giá trị của hai loại sổ này. Bài viết dưới đây sẽ giúp làm rõ những thông tin quan trọng về các loại giấy tờ kể trên.

Phân biệt khái niệm sổ đỏ sổ hồng và sổ xanh

  • Khái niện sổ hồng

Sổ hồng là tên gọi tắt dựa trên màu sắc của “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở” tại đô thị (thị trấn, nội thành, nội thị xã) do Bộ Xây dựng ban hành. Tên gọi “Sổ hồng” không được pháp luật đất đai quy định mà được phổ biến trong cộng đồng bởi sự ngắn gọn và dễ hiểu.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0906295628